Notizie Scorrevoli

ALI SUL MEDITERRANEO

ALI SUL MEDITERRANEO Per il terzo anno co... Read more

E' deceduta

la Sig.ra  Teresa Di Eugenio ... Read more

E' deceduto

Il Dott. Antonino  Costantino ... Read more

Eventi e Storie di Ordinaria Irrigazione

    Storie di Ordinaria Irrigazione   ... Read more

Aliante sul Mediterraneo

  A San Pietro Maida il Gran Galà del prem... Read more

Per non Dimenticare

Piazza della Loggia Martedì 28 maggio 1974: a... Read more

Era il 24 maggio di 104 anni fa

    Sciaboletta , l’Inutile strage di Capo... Read more

Una Settimana di Eventi

Trame  a Lamezia   Una settimana di Even... Read more

La Repubblica

Per meglio comprendere il significato del 2 ... Read more

La Giornata del Gelato

Dalla Sciurubetta al Gelato Artigianale All’... Read more

L'anticu avia ragiune

L’anticu avia ragiune!

(di Pietro Dastoli)

Nu sbundu de fhorisi a matinata

Doppu chi si passaru lu signale

E si trovaru tutti a l’adunata,

trasiru ‘nta la casa comunale

 

L’usciari  quando vitte si cristiani

Tutti a ‘nna vota,assai s’appagurau;

’nta li capidhi s’azziccau li mani

e subitu lu sindicu chiamau.

 

“Lestu ,dassati sordi de cuntare!

Li tamarri arrivaru e su cc’avanti;

dicitimi qual’ede lu de fhare,

ca parenu ‘ncazzati e sunu tanti.”

 

Cu li vrazza ligati,risolutu,

supa la porta cumpariu dicisu

lu sindicu.”Su ‘ cca pemmu vi ascutu!”

guardandu ‘nta la  ‘mpigna tutti,tisu.

 

“Caru cumpare,vinnimu ccà a bui

Ca seriamente avimu de parrare.

De ‘ sta vita no’ nda potimu cchjui;

de ‘sta manera no’ ssi po’ campare.

 

De sule a sule tutti fhatigamu;

picciuli,randi,fhimmini e ‘nimali,

ma quando pe’ mangiare n’assettamu

mancu d’acqua su’ chjni li boccali.

 

L’annu lu gelu,l’acqua o l’asciuttura

ni fhutte la fhatiga de li vrazza

e quando mu cogghjmu vene l’ura

ni resta ‘nta li mani…chista mazza!”

 

“Sapiti  vui lu bene chi bi vùagghiu!

Diciti chjaru e tundu chi boliti:

fhazzu mu aviti ranu de lu giùagghju,

ricchizzi de la terra  mu cogghjti”.

 

“Ni cacciati,cumpà,nu rande rimu!

E allora curta curta è la ‘mbasciata

De vui,si bi è possibile volimu

Du’ vùati la raccolta ‘nta l’annata”.

 

“Nculu”, pensau lu sindicu,chi trùanu!

Chi corpu de dubuatti mi jettaru!

Ma guarda tu! De mia chissi chi buanu!

E mode cuamu fhazzu mu riparu!”

 

La varva si grattava chjanu chjanu

Cercandu pemmu nesce de lu ‘mbruagghju;

pensava a la promisa de lu ranu

fhattu metire a’ postu de lu giùagghju.

 

L’ùacchj li si appiciaru all’intrasattu:

L’aricchj tutti quanti scancarati!

Chidhu chi bui cercati è priastu fhattu!

Li guai pe’ tutti vui su terminati!

 

Sentiti buanu chidhu chi dich’io;

la vita ‘a mu ‘nd avanzi  è menu amara,

ca de aguannu chi  bbene,si bò’ Dio

du vuati vui l’inchjti li granara.”

 

“Viva ,viva lu sindicu” gridava

A bucca chjna tutta chidha gente.

Cu ciangia de la gioia,cu zumpava;

“terminau la miseria ‘nsincarmente!”

 

Nu viacchju scopanatu,povariadhu!

Appoiatu a lu muru,de ‘na banda

doppu chi si carmau chidhu ribbiadhu

a lu sindicu fhice na dummanda:

 

“Scusatimi, ma nui simu  turduni!

Cumpatisciti , ma cuamu fhacimu

Pe du’ vuati mu inchjmu li casiuni?

Chissu  de vui volisse mu sapimu!>

 

Lu sindicu guardaru tutti ‘nsema

Li festeggianti cu’ l’aricchj tisi.

“Vi dicu cuamu cacciu ‘sa postèma:

l’annu si fha de vintiquattru misi!>

 

Atri  gridati ed atru scialamiantu

Fhiceru pemmu trema lu palazzu.

“O catanannu ! tu no’ ssi cuntiantu

de chidhu chi bi dissi ca vi fhazzu !”

 

Lu cazzijau  lu sindicu ,arrabbiatu,

e appriassu li fhorisi “Ade ragiune!

Pecchì tu no’ festiji.Si nu ‘ngratu!

Tu no’ capisci chista bona azione!”

 

“Mancu ‘na dramma aviti de cerviadhu!

Ragiune avia l’anticu,mente fhina,”

Affriggiutu parrau lu vecchjariadhu,

“Pe li cunni no ‘nce ‘na medicina!”

 

 

Pietro  Dastoli

 

 

 

 

 

Banner

Banner
Ora Esatta
Immagine casuale
jacurso-7.jpg
Sondaggi
Quale sezione ritieni più Interessante